Carte blanche économique mat PwC Lëtzebuerg 2016-2017

Nummer 8: Digitaliseierung - eng Opportuniteit fier eng verbessert Employee Experience, 18/01/2017

loading-player


RTL: No der consumer a user experience, geet haut ëmmer méi rieds vun der employee experience. Réckelt den Employé nees méi an de Mëttelpunkt?

Jacques Vandivinit: Et gesait ganz esou aus.

Bei der „employee experience“ geet et ëm all d’Beréierungspunkten tëscht dem Betriib an sengem Mataarbechter. De Mataarbechter soll erëm an de Mettelpunkt vun allen Aktiviteiten gesaat ginn.. ..a seng Entwécklung duerch nei, innovativ Aarbechtsméthoden aktiv géreiert an ennerstetzt gin. D’Objektiv vun dëser méi geziilter Gestioun ass dem Mataarbechter seng employee experience – also sain Alldaag vum eischten bis de leschten Aarbechtsdaag – positiv ze gestalten.

RTL: Dat heescht, hei ass de Personalbüro gefuerdert!?

Jacques Vandivinit: Dat ass richteg.

E gutt Beispill wei d’employee experience ka verbessert ginn, ass duerch d’Digitaliséirung. Si verännert wéi mer zesumme schaffen a mateneen kommunizeieren. Mee natiirlech och wei en Employee ka géreiert an encadréiert ginn. Doduerch kommen (also) vill Verännerungen op den Employé duer, an d’Betriiber mussen dofier suergen daat se des Transformatioun gutt hikréien.

An do ass den „département“ vun de „Ressources Humaines“, e wichtegen Akteur, deen an der Tëscht nach vill méi eng strategesch Roll huet. An enger rezenter PwC-Etude bestätegen 80% vun de Firmen-Responsabelen datt hier Personal-Aktiounen an der Firmenstrategie intégreiert sinn an am Mëttelpunkt vun den Transformatiounsproje‘en vun de Betriber stinn.

RTL: Wéi prett sin eis Betriiber dann haut?

Jacques Vandivinit: D’Ressources humaines, an d’Betriiber am grousse Ganzen zu Letzebuerg, si sech den neien Erausfuerderungen scho bewosst, mee nëmmen 6% vun de Befroten sinn der Meenung datt hiere Betrib eng staark digital Maturiteit („maturité digitale importante“) huet. Ëm déi 60% soen souguer, datt si (nach/guer) keng „digital“ Agenda hunn.

Do bleiwt also nach genuch Loft no Uewen fier d’Digitaliseierung an domadder och d’Employee Experience ze optimiseieren.

Discover our previous editions

Stay Connected: